ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก-DGBB

 

        

          ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกได้ถูกนำไปใช้งานต่างๆ อย่างค่อนข้างหลากหลาย ตลับลูกปืนชนิดนี้เป็นแบบแยกส่วนไม่ได้ และเหมาะกับลักษณะงานที่ต้องการความเร็วสูงและทนทาน โดยไม่จำเป็นต้องบำรุงรักษามาก ด้วยรางวิ่งร่องลึกที่มีความละเอียดสูง การสัมผัสระหว่างเม็ดลูกกลิ้งและรางวิ่งที่ได้รับการออกแบบมาอย่างดี ทำให้ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกสามารถรับแรงรุนได้ทั้งสองทิศทาง นอกเหนือไปจากแรงในแนวรัศมีได้แม้ว่าใช้ในลักษณะงานที่ความเร็วสูงๆ ด้วยเหตุผลเหล่านี้เอง ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกจึงเป็นตลับลูกปืนประเภทที่นิยมนำไปใช้งานมากที่สุด ดังนั้นจึงมีการออกแบบและผลิตออกมาหลายแบบและขนาด รวมไปถึงตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกแบบพิเศษอื่นๆ เช่น

          ·         ตลับลูกปืนไฮบริด (Hybrid bearings)

          ·         ตลับลูกปืนเคลือบฉนวน (INSOCOAT bearings)

          ·         ตลับลูกปืนทนความร้อนสูง (High temperature bearings)

          ·         ตลับลูกปืนพร้อมสารหล่อลื่นแข็ง (Bearings with solid oil)

          ·         ตลับลูกปืนพร้อมเซนเซอร์ (Sensorized bearings)

Download PDF