ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม-ACBB

          ตลับลูกปืนสัมผัสเชิงมุมมีความพิเศษตรงที่รางวิ่งของวงแหวนในและของวงแหวนนอกจะอยู่เยื้องแนวกันตามแนวแกนของเพลา ซึ่งก็หมายความว่าตลับลูกปืนนี้ได้รับการออกแบบเพื่อให้สามารถรองรับแรงรวมได้ นั่นคือ สามารถรองรับแรงในแนวรัศมีและแรงรุนที่กระทำพร้อมกันได้ ความสามารถในการรับแรงรุนของตลับลูกปืนสัมผัสเชิงมุมจะเพิ่มขึ้นตามองศามุมสัมผัสที่เพิ่มขึ้น มุมสัมผัสนี้หมายถึงมุมของเส้นที่โยงระหว่างจุดสัมผัสของเม็ดลูกกลิ้งและรางวิ่งของวงแหวนในและวงแหวนนอก (แนวแรงที่ถ่ายทอดจากรางวิ่งหนึ่งไปยังอีกรางวิ่งหนึ่ง) อ้างอิงกับเส้นที่ตั้งฉากกับแกนของตลับลูกปืน ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมของ SKF ได้รับการผลิตออกมาหลายแบบ และหลายขนาด สำหรับแบบที่มักใช้ในงานวิศวกรรมทั่วไป เช่น

·     ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมแถวเดี่ยว Single row angular contact ball bearing (รูปที่1)

·     ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมสองแถว Double row angular contact ball bearing (รูปที่2)

·     ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสสี่จุด Four-point contact ball bearing (รูปที่ 3)

·     ลูกกลิ้งแคมสองแถว Double row cam roller

 

                           

Download PDF