ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก-CRB

SKF ผลิตลูกปืนเม็ดทรงกระบอกหลากหลายแบบ หลายอนุกรมขนาด ส่วนใหญ่จะเป็นตลับลูกปืนแถวเดี่ยวพร้อมรัง แต่ก็ผลิตตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกแถวเดี่ยว และสองแถวพร้อมส่วนประกอบสมบูรณ์ (แบบไม่มีรัง) สำหรับงานวิศวกรรมทั่วไปด้วยเช่นกัน ตลับลูกปืนพร้อมรังสามารถรับแรงในแนวรัศมีได้สูง และทำงานที่ความเร็วรอบสูงๆได้ แตกต่างกับตลับลูกปืนพร้อมส่วนประกอบสมบูรณ์ที่เหมาะสำหรับงานรองรับแรงในแนวรัศมีได้สูงแต่มีความเร็วรอบปานกลาง

ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกของ SKF จะมีหัวใจหลักสำคัญอยู่ที่เม็ดลูกกลิ้ง ด้วยรูปทรงล็อกการิซึ่ม (Logarithmic Profile) ทำให้การกระจายความเค้นในแนวรับแรงของตลับลูกปืนเป็นไปอย่างเหมาะสมที่สุด พื้นผิวได้รับการออกแบบให้สามารถสร้างชั้นฟิลม์น้ำมันได้สูงสุด และช่วยให้การกลิ้งของลูกกลิ้งทรงกระบอกเป็นไปอย่างเหมาะสม เมื่อเทียบกับตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกแบบเดิมจะเห็นได้ชัดว่าการปรับปรุงเหล่านี้ทำให้สมรรถนะของตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกของ SKF เพิ่มขึ้นมาก รวมทั้งเพิ่มความน่าเชื่อถือในการทำงาน และทำให้ตลับลูกปืนได้รับผลกระทบจากการเยื้องแนวน้อยลงด้วย

                                            

                                                                                                     

               NU                    N                       NJ                    NUP

 

ตลับลูกปืนแบบ NU มีหน้าแปลนสองหน้าแปลนติดเป็นชิ้นเดียวกันกับวงแหวนนอก ที่วงแหวนในไม่มีหน้าแปลน  สามารถรองรับการขยายตัวของเพลาในแนวแกนสัมพันธ์กับตัวเสื้อได้ทั้งสองทิศทาง

ตลับลูกปืนแบบ N มีหน้าแปลนสองหน้าแปลนติดเป็นชิ้นเดียวกันกับวงแหวนใน ที่วงแหวนนอกไม่มีหน้าแปลน  สามารถรองรับการขยายตัวของเพลาในแนวแกนสัมพันธ์กับตัวเสื้อได้ทั้งสองทิศทาง

ตลับลูกปืนแบบ NJ มีหน้าแปลนสองหน้าแปลนติดเป็นชิ้นเดียวกันกันกับวงแหวนนอก และมีหน้าแปลนหนึ่งหน้าแปลนติดเป็นชิ้นเดียวกันกับวงแหวนใน ตลับลูกปืนนี้สามารถกำหนดตำแหน่งเพลาในแนวแกนได้หนึ่งทิศทาง

ตลับลูกปืนแบบ NUP มีหน้าแปลนสองหน้าติดเป็นชิ้นเดียวกันกับวงแหวนนอก มีหนึ่งหน้าแปลนติดเป็นชิ้นเดียวกันกับวงแหวนในและมีหน้าแปลนแบบถอดได้อีกหนึ่งหน้าแปลน (ลักษณะเป็นวงแหวนหน้าแปลน) ตลับลูกปืนนี้สามารถใช้ในการกำหนดตำแหน่งเพลาได้ทั้งสองทิศทาง

Download PDF