ตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถว-SRB

            ตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถว มีเม็ดลูกกลิ้งสองแถวพร้อมทั้งรางวิ่งผิวโค้งในวงแหวนนอกเป็นผิวเดียวกัน และมีรางวิ่งวงแหวนในสองรางเอียงทำมุมกับแกนกลางตลับลูกปืน ซึ่งลักษณะต่างๆ เหล่านี้ก่อให้เกิดการออกแบบที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว และเหมาะสำหรับประยุกต์ใช้ในงานบางประเภทที่ไม่สามารถใช้ตลับลูกปืนชนิดอื่นทดแทนได้ ตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถวสามารถปรับแนวได้เอง และด้วยเหตุนี้จึงไม่ได้รับผลกระทบจากเพลาเยื้องแนวเบี่ยงไปจากตัวเสื้อ หรือการเยื้องแนวที่เกิดจากเพลาบิดโก่งหรือดัดงอมากนัก และยังได้รับการปรับปรุงให้สมารถรองรับแรงในแนวแกนได้ทั้งสองทิศทางนอกเหนือไปจากการรับแรงรัศมี

ตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถวของ SKF รุ่นมาตรฐานประกอบด้วย

                ·     ตลับลูกปืนแบบเปิด

                ·     ตลับลูกปืนแบบมีฝาปิดกันฝุ่น

                ·     ตลับลูกปืนสำหรับงานที่มีความสั่นสะเทือน

นอกเหนือไปจากตลับลูกปืนรุ่นมาตรฐาน SKF ยังมีตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถวชนิดพิเศษสำหรับประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ เป็นการเฉพาะอีกจำนวนมาก

Download PDF