ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดกลม-TBB

                  

ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดกลมทิศทางเดียว Single direction thrust ball bearing ประกอบด้วยแหวนเพลาหนึ่งวง แหวนเสื้อหนึ่งวง และชุดเม็ดบอลพร้อมรัง ชุดตลับลูกปืนเป็นแบบแยกส่วนได้ ดังนั้นจึงสะดวกในการประกอบติดตั้ง เนื่องจากแหวนทั้งสองวง และชุดเม็ดลูกกลิ้ง สามารถแยกติดตั้งได้อย่างอิสระ ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดกลมทิศทางเดียว สามารถรองรับแรงรุนได้เพียงหนึ่งทิศทาง ดังนั้นจึงทำให้กำหนดตำแหน่งตามแนวแกนของเพลาได้ในเพียงทิศทางเดียว ตลับลูกปืนชนิดนี้ไม่สามารถใช้รองรับแรงในแนวรัศมี 

 

                    

ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดกลมรับแรงสองทิศทาง Double direction thrust ball bearing ประกอบด้วยแหวนเพลาหนึ่งวง แหวนเสื้อหนึ่งวง และชุดเม็ดบอลพร้อมรังสองชุด ตลับลูกปืนสามารถแยกชิ้นส่วนได้ ทำให้การประกอบติดตั้งทำได้สะดวก แหวนเสื้อ และชุดเม็ดบอลของตลับลูกปืนชนิดนี้มีลักษณะเหมือนกับชิ้นส่วนของตลับลูกปืนกันรุนเม็ดกลมทิศทางเดียวทุกประการ ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดกลมชนิดนี้สามารถรถรองรับแรงรุนได้สองทิศทาง ดังนั้นจึงทำให้กำหนดเพลาตามแนวแกนได้ทั้งสองทิศทาง ตลับลูกปืนชนิดนี้ไม่สามารถใช้รองรับแรงในแนวรัศมี

สำหรับตลับลูกปืนกันรุนเม็ดกลมขนาดเล็ก มีทั้งรุ่นที่แหวนเสื้อเป็นผิวแบนราบ และรุ่นที่แหวนเสื้อเป็นผิวโค้ง ตลับลูกปืนที่มีแหวนเสื้อเป็นผิวโค้งสามารถใช้งานร่วมกับแหวนรองที่เป็นผิวโค้ง เพื่อชดเชยการเยื้องแนวที่เกิดขึ้นระหว่างเสื้อและเพลา ทั้งนี้หากมีความต้องการ SKF สามารถผลิตและจำหน่ายแหวนรองที่เป็นผิวโค้งได้ แต่ทั้งนี้ต้องสั่งซื้อเพิ่มจากตลับลูกปืนกันรุนปกติ

 

               

 

Download PDF