ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดโค้ง-SRTB

                                                    

                   รูปที่ 1                                       รูปที่ 2  

 

แรงในตลับลูกปืนกันรุนเม็ดโค้งถูกส่งถ่ายจากรางวิ่งหนึ่งไปยังอีกรางวิ่งหนึ่งในทิศทางที่ทำมุมกับแนวแกนเพลา ดังนั้นตลับลูกปืนชนิดนี้จึงเหมาะสมสำหรับการรองรับแรงในแนวรัศมีพร้อมๆ กันกับแรงกระทำในแนวแกน คุณลักษณะที่สำคัญอีกประการหนึ่งของตลับลูกปืนกันรุนเม็ดโค้ง คือ ความสามารถในการปรับแนวได้เอง ลักษณะเช่นนี้ช่วยให้ตลับลูกปืนสามารถรองรับการดัดแอ่นตัวของเพลา หรือการเยื้องแนวระหว่างเพลาและตัวเสื้อ

ตลับลูกปืนกันรุน เม็ดโค้งของ SKF ประกอบด้วยเม็ดลูกกลิ้งรูปทรงไม่สมมาตรจำนวนมาก พร้อมทั้งรางวิ่งผิวโค้งที่ได้รับการออกพิเศษให้มีความต่อเนื่องอย่างเหมาะสม ดังนั้นตลับลูกปืนชนิดนี้จึงสามารถรองรับแรงรุนสูงมากและยอมรับการใช้งานที่มีความเร็วค่อนข้างสูง ตลับลูกปืนกันรุนเม็ดโค้งของ SKF ได้รับการผลิตเป็นสองแบบขึ้นกับขนาดและอนุกรม ตลับลูกปืนที่มีขนาดไม่เกินขนาด 68 ซึ่งได้รับการระบุรหัสตามท้าย E มีรังแบบกรอบล้อมรอบเม็ดลูกกลิ้งทำด้วยเหล็กกล้าอัดขึ้นรูป ซึ่งเมื่อประกอบกับเม็ดลูกกลิ้งและแหวนเพลาแล้วกลายเป็นชุดเม็ดลูกกลิ้งพร้อมรังและวงแหวนที่แยกจากกันไม่ได้ (รูปที่ 1)

ตลับลูกปืนอื่นๆ นอกเหนือจากนี้ใช้รังทองเหลืองหรือรังเหล็กกล้าตัดกลึงขึ้นรูป พร้อมมีปลอกนำ ประกอบอยู่ในรูของแหวนเพลา แหวนเพลาและรังพร้อมทั้งเม็ดลูกกลิ้ง ประกอบขึ้นเป็นชุดซึ่งแยกออกจากกันไม่ได้เช่นเดียวกัน (รูปที่ 2)

 

 

Download PDF