ปลอกปรับขนาด ปลอกสวมเพลา แป้นเกลียว แหวนล็อค-SLEEVES

ปลอกปรับขนาดเพลา Adapter sleeves เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อกำหนดตำแหน่งตลับลูกปืนรูเรียวที่ติดตั้งเข้ากับเพลาทรงกระบอก ปลอกปรับขนาดเพลาเป็นที่นิยมใช้มากกว่าปลอกสวมเพลา ทั้งนี้เนื่องจากสามารถติดตั้งตลับลูกปืนบนเพลาเรียบ (smooth shaft) หรือเพลาที่เปลี่ยนขนาด (stepped shaft) ก็ได้ ช่วยให้การประกอบติดตั้งง่ายขึ้นและไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์กำหนดตำแหน่งบนเพลาเพิ่มเติม

เมื่อใช้ปลอกปรับขนาดเพลาบนเพลาเรียบ (smooth shaft) เราสามารถกำหนดตลับลูกปืนที่ตำแหน่งใดบนเพลาก็ได้ เมื่อใช้ปลอกปรับขนาดเพลาบนเพลาที่เปลี่ยนขนาด (stepped shaft) ร่วมกับแหวนบ่ายัน (stepped ring) แล้วเราสามารถที่จะกำหนดตำแหน่งที่แน่นอนของตลับลูกปืนได้และช่วยให้การถอดตลับลูกปืนง่ายขึ้นด้วย

ปลอกสวมเพลา Withdrawal sleeves เราสามารถใช้ปลอกสวมเพลาในการติดตั้งตลับลูกปืนรูเรียวเข้ากับเพลาทรงกระบอกที่มีการตกบ่า ปลอกสวมเพลาจะถูกดันเข้าไปในรูของตลับลูกปืนที่ดันต้านอยู่กับบ่ายันของเพลา จากนั้นจึงล็อคตำแหน่งของปลอกด้วยแป้นเกลียวล็อค หรือแผ่นปิดปลายเพลา (end plate) แป้นเกลียวล็อคและแผ่นปิดปลายเพลาไม่ได้จำหน่ายเป็นชุดพร้อมกับปลอก แป้นเกลียวล็อคที่เหมาะสำหรับใช้กับปลอกสวมเพลาคือ แป้นเกลียวล็อครุ่น KM หรือ HM ซึ่งต้องสั่งซื้อเพิ่มต่างหาก

ในการติดตั้งตลับลูกปืนที่มีรูเรียวบนเพลาทรงกระบอกให้อัดปลอกสวมเพลาเข้าไปที่รูในของตลับลูกปืน ซึ่งต้องใช้แรงมากพอสมควรเพื่อที่จะเอาชนะแรงเสียดทานระหว่างพื้นผิวรูในของตลับลูกปืนและผิวนอกของปลอก และระหว่างพื้นผิวรูในของปลอกและพื้นผิวของเพลา การติดตั้งและถอดตลับลูกปืนโดยใช้ปลอกสวมเพลานี้สามารถทำได้ง่ายด้วยการใช้แป้นเกลียวไฮดรอลิก

แป้นเกลียวล็อค Lock nuts แป้นเกลียวล็อคหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า แป้นเกลียวเพลา หรือแป้นเกลียวสวม(shaft nut or withdrawal nut) ขึ้นอยู่ลักษณะการใช้งาน ใช้สำหรับกำหนดตำแหน่งของตลับลูกปืนและชิ้นส่วนอื่นๆบนเพลา และยังช่วยให้การติดตั้ง และการถอดตลับลูกปืนบนปลอกสวมเพลาหรือเพลาเรียวทำได้ง่าย 

Download PDF